Khác với dịch vụ do nhân viên “bán thời gian” trực chờ cuối tháng nhận lương đảm nhiệm. Dịch vụ tuyệt vời của Pet Love do chính Founder, người sáng lập cửa hàng đứng ra phụ trách và chăm sóc.

Dịch vụ được yêu thích

Sản phẩm bán chạy

40.00045.000

Thức ăn cho mèo

Bánh thưởng cho mèo

35.000

Thức ăn cho mèo

Catsrang túi 400g

65.000

Thức ăn cho chó

Pate nhật cho chó

40.000

Thức ăn cho mèo

Súp thưởng Ciao 2 thanh

35.000

Thức ăn cho mèo

Catsrang túi 1,5kg

205.000

Đồ dùng chó mèo

Đệm cho chó mèo

220.000
145.000210.000

Đồ chơi chó mèo

Cần câu mèo

30.000

Đồ dùng chó mèo

Áo ba lỗ cho chó mèo

45.000

TIN TỨC, THỦ THUẬT, BÀI VIẾT

PetLove Forever